Els convents de Ciutat conserven part del llegat històric i social de la nostra comunitat, i es mantenen com a continents patrimonials amb un contingut igualment rellevant i divers. Les edificacions conservades són testimonis del pas del temps i de la tradició i evolució arquitectònica.

Aquest divendres, 17 de maig de 2024, ha tingut lloc la presentació de la restauració de diferents espais del Monestir de la Puríssima Concepció de Palma, comunament conegut com ses Caputxines. La col·laboració entre el Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca ha assegurat la realització d’aquest projecte multidisciplinari de conservació, restauració i difusió patrimonial. Han participat en la presentació la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, el vicari episcopal per al Patrimoni històric i Cultural, Mn. Francesc Vicens, els restauradors del projecte Jaume Llabrés i Aina Pascual i la priora del monestir, sor Paulina.

La intervenció, en la qual s’han invertit 275.000€, ha consistit en la restauració dels espais de visita de la planta baixa del Monestir: despensa de l’oli, la salera, el llenyer i carbonera i cals Hermanos. Aquests espais presentaven problemes d’humitat a paviments i paraments verticals, que havien causat despreniments de materials estructurals i motivat l’aparició de xilòfags als elements de fusta. Els criteris d’intervenció han estat els característics en aquest tipus d’actuacions patrimonials i que marquen les directrius internacionals: eliminació d’elements impropis que agreujaven l’estat de conservació, estabilització dels materials constituents per assegurar l’estabilitat i funcionalitat, utilització de materials i tècniques tradicionals, tot sense alterar les característiques morfològiques de l’edifici.

Un dels altres objectius de la intervenció arquitectònica ha estat la millora de la conservació dels béns mobles del Monestir. La rehabilitació arquitectònica ha permès el sanejament d’uns espais on s’ha reubicat i recol·locat part del fons etnològic de la institució. Per tant, la intervenció no sols ha anat encaminada a la rehabilitació de l’immoble en sí mateixa, sinó que a la vegada, s’ha millorat la museïtzació i conservació de diferents objectes.

Campanyes