REDMADRE Mallorca és una associació que ofereix suport, assessorament i acompanyament a la dona per superar qualsevol conflicte sorgit davant un embaràs inesperat. Ahir dilluns, 10 de juny, se’n feu una presentació per a voluntaris a la Casa de l’Església.

Des de desembre de 2023 formen part del teixit de les 40 agrupacions distribuïdes per la geografia espanyola i que coordina la Fundació REDMADRE des que es constituí a Madrid el 2007.

Les Balears són la tercera Comunitat Autònoma amb major taxa d’avortaments a Espanya, després de Catalunya i Madrid, segons les xifres publicades pel Ministeri de Sanitat. Es tracta d’un drama social, que incideix especialment sobre la dona, i al qual intenten donar una resposta amb la creació de REDMADRE a Mallorca.

El seu propòsit és donar assessorament a aquelles mares gestants que ho sol·licitin, perquè el seu embaràs pugui desenvolupar-se dins les millors circumstàncies emocionals i materials. Aquesta assistència s’estén també després del part i pot perllongar-se fins als 3 anys, en funció de les necessitats de la mare i del fill.

Amb aquesta finalitat, treballen en coordinació amb altres organismes que poden aportar assessorament legal, tractament psicològic, assistència sanitària o instrucció laboral. Es tracta de donar a conèixer a les dones embarassades els recursos ˗públics o privats˗ que estan a la seva disposició per a seguir endavant amb el seu embaràs.

REDMADRE Mallorca coopera, així mateix, amb altres entitats de suport a la dona embarassada per procurar acompanyar-les de manera sempre integral i individualitzada. Vuit de cada deu dones que acudeixen a REDMADRE amb dubtes sobre el seu embaràs decideixen continuar amb la gestació i donar a llum el seu fill.

Per a més informació:

Télf. 699 616 704

mallorca@redmadre.es

 

Campanyes