El passat dia 16 de febrer, l’incomparable marc del presbiteri de la Catedral de Mallorca acollí la presentació del llibre El foc inextingible. Obra mística de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament (José J. de Olañeta, Editor, 2022)treball d’investigació de la doctora Rosa Maria Planas i Ferrer.

Aquesta edició presenta un acurat i completíssim estudi de les vessants místiques, simbòliques, filològiques i culturals del Comentari del Llibre d’Amic i Amat del Beat Ramon Llull, escrit per la monja dominica de l’antic convent palmesà de Santa Catalina de Sena, la venerable Sor Anna Maria. Aquesta religiosa, en el segle Margarida Beneta Mas i Pujol (Valldemossa, 1649 – Palma, 1700), és considerada la primera escriptora en català del Barroc mallorquí i un dels pocs casos conservats en tot el domini lingüístic català.

Participaren en la taula de presentació, el doctor mossèn Teodor Suau, canonge-degà de la Seu, el Dr. Joan Mas i Vives i la mateixa autora del treball. Aquesta, en la seva intervenció, destacà el periple vital de la monja dominica, tenaç escriptora, mística i heroica, que tot i la seva trajectòria reclosa en la clausura monacal, tingué accés a l’obra ingent de Ramon Llull i la posà en valor. Un cop llegit el treball de Rosa M. Planas, s’arriba a la conclusió que no es pot accedir al corpus lul·lià sense tenir presents les aportacions de sor Anna Maria.

L’acte acabà amb un breu concert de música barroca a càrrec de l’organista titular de la Catedral, Sr. Bartomeu Mut. Entre les obres de música barroca que interpretà, amb l’orgue menor o del presbiteri, hi tingué cabuda una de rescatada a l’arxiu d’un altre monestir mallorquí de monges de clausura, el jerònim de Sant Bartomeu d’Inca.

Campanyes