Gan , Zhijie

Miquel Marqués 7 2
07005 Palma de Mallorca
Tlf.:
Tlf.: 624446545

Càrrecs

Vicari parroquialParròquia de Ntra. Sra. de La Soledat

Sants del dia

06/10/2022Sant Bru, santa Fe, santa Maria-Francisca de les Llagues.

prova

Campanyes