La vila de Costitx, fidel a la pròpia devoció multisecular, commemora un any més la Trobada de la seva Verge titular. La tradició assegura que, poc després de la Conquesta de Mallorca (1229), un prevere que exercia de mestre i els seus petits deixebles van trobar la figura de Santa Maria de Costitx entre el brancatge d’un magraner que hi havia a l’entrada del poble. Malgrat que la imatge fos entronitzada a l’església parroquial, els seus fills i devots no han oblidat mai el lloc de l’aparició, honorant-lo d’antic amb la construcció, primerament, d’una creu de terme i llavors,  a partir de 1913, aixecant-hi una capelleta votiva. Fins aquest punt, cada any des de temps immemorials, l’horabaixa del Diumenge de l’Àngel, la imatge titular hi és portada en solemne processó per rememorar aquell fet transcendental per a la història de Costitx.

La festa d’enguany ha pres un relleu especial per haver-se beneït de bell nou la capelleta després d’una necessària restauració que ha promogut i patrocinat el Magnífic Ajuntament de Costitx. Després de la missa concelebrada a la parròquia, entre el càntic dels Goigs a la Mare de Déu i altres himnes marians, un nombrós grup de fidels, portant la imatge de Sants Maria, s’ha dirigit a la dita capelleta que ha beneït el rector del lloc, mossèn Josep Adrover.

 

Campanyes