El proppassat 14 de juliol, l’Associació de Veïns de la porta de Santa Margalida, organitzadora de les festes populars d’aquella barriada i de l’antic pla del Carme, reprengué la processó amb la imatge de la Mare de Déu del Carme, que havia quedat interrompuda a causa del confinament.

La dita imatge pertany al monestir de Santa Teresa de Jesús, de Carmelites Descalces, d’on va sortir la processó, que recorregué la Rambla, el carrer dels Oms, el de Sant Miquel i tornà a la Rambla per la costa de la Pols. La imatge, portada per membres de l’Associació, carmelites seglars i altres fidels, anava precedida per infants vestits de sants carmelites i de pagesos, i seguida pel predicador de la novena de la Mare de Déu, P. Alfonso Díaz OCD, revestit de capa pluvial, i el president de la comunitat de carmelites seglars. Durant tot el trajecte, una banda de cornetes i tambors tocà diverses peces de caràcter marià o religiós en general. Una volta a l’església, hi tingué lloc l’acostumada ofrena floral.

Campanyes