El passat 12 de juliol, en el marc de la novena de la Mare de Déu del Carme, que la família carmelitana celebra amb solemnitat a tot arreu, la comunitat de l’Immaculat Cor de Maria i Sant Josep, dels carmelites seglars de Mallorca, tingué l’alegria d’acollir les promeses definitives d’un dels seus membres, la germana Maria Teresa del Sagrat Cor de Jesús i Sant Josep Magdaleno. En nom i per delegació del prior provincial dels Carmelites Descalços de la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús, Fr. Ángel Antonio de la Creu Gloriosa Sánchez, rebé les promeses el mateix predicador de la novena, Fr. Jesús Miguel Benítez, de l’Orde de Sant Agustí.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes