Publicació de l’Instrumentum Laboris del Sínode per a la Primera sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes

La Comissió Permanent dels Bisbes, reunida aquests dies (27-28 juny), ha fet públic aquest document que no vol ser tan sols un resum del camí recorregut fins ara, sinó el resultat del qual junts (pastors, vida consagrada i laïcat) hem après sobre la naturalesa d’una Església sinodal.

Tot i que és cert que l’Instrumentum Laboris té com a principals destinataris a les persones que participaran en el Sínode d’octubre, també es considera una eina útil per als grups sinodals que han realitzat aquest camí sinodal a les diferents diòcesis. Per això, la Comissió Permanent dels Bisbes ha decidit que seria convenient que l’Instrumentum Laboris es doni a conèixer a tots els grups sinodals i que hi hagi la possibilitat de rebre també suggeriments d’aquests grups, que enriquiran les aportacions pròpies dels pares sinodals.

A cada diòcesi o realitat eclesial es decidirà com es portarà a terme aquest possible treball. El més recomanable és escollir un dels tres temes centrals de les fitxes de treball (comunió, missió i participació) i treballar-los en les seves cinc preguntes, seguint les pautes per al discerniment.

A la Reunió de la Comissió Permanent s’ha aprovat el següent itinerari:

– Treball en els grups sinodals de les fitxes de l’Instrumentum Laboris, donant llibertat i autonomia a cada diòcesi i realitat eclesial, i sent molt conscients que ens trobem en període estival.

– Abans del 10 de setembre cal enviar a l’email de la Secretaria del Sínode, (sinode@bisbatdemallorca.org), les aportacions dels grups que, posteriorment (abans del 15/09) s’hauran de remetre a la CEE.

DOCUMENT COMPLET

Campanyes