La Santa Seu presentà fa unes setmanes el document de treball per a l’Etapa Continental del Sínode sobre la Sinodalitat. Aquest document, que es titula «Eixampla l’espai de la teva tenda» (Is 54,2), recull el resultat dels resums de la consulta en la primera fase del procés sinodal.

Aquest document “reuneix les esperances i preocupacions del Poble de Déu dispers per tota la terra” i ofereix a les Esglésies locals “l’oportunitat d’escoltar-se entre elles en vista de les Assemblees Continentals de 2023, la tasca de les quals és elaborar un elenc de prioritats, sobre les quals operarà el discerniment de la Primera Sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc del 4 al 29 d’octubre de 2023”.

La Secretaria del Sínode, segons que es detalla a la introducció del text, rebé les síntesis de 112 de les 114 Conferències Episcopals i de les 15 Esglésies Orientals Catòliques, a més de les reflexions de 17 dels 23 dicasteris de la Cúria Romana, així como les dels superiors i superiores generales (USG/UISG), els instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica, les associacions i els  moviments de fidels laics. També es reberen més de mil contribucions de particulars i grups, així com les opinions recollides a través de les xarxes socials gràcies a la iniciativa del “Sínode Digital”.

«Eixampla l’espai de la teva tenda» (Is 54,2) és un document de treball orientatiu i de referència per a la nova etapa del procés sinodal que començà l’octubre de 2021 i s’estén fins a 2024. A més, des de la Diòcesi de Mallorca, s’ha elaborat una proposta de treball per als grups sinodals.

Aquesta fase continental es caracteritzarà pel discerniment -a partir del document de treball elaborat pel comitè d’experts- sobre el que ha sorgit de les consultes anteriors: es tracta de formular acuradament les preguntes obertes, així com de demostrar i clarificar les percepcions i la visió de conjunt, sense deixar d’escoltar aquelles realitats que no s’integraren en la fase anterior.

El Papa Francesc sempre ha insistit en la sinodalitat com la manera de ser Església en el moment històric actual. D’aquí el seu impuls i implicació personal en l’actual procés sinodal, que vol ajudar l’Església a descobrir la necessitat d’impulsar aquest camí a tots els nivells.

 

Campanyes