Les parròquies d’Alaró, Binissalem, Consell i Santa Maria del Camí, després de l’experiència de l’Advent, organitzaren un capvespre de recés a la capella de la Mare de Déu de l’església de Santa Maria de Robines de Binissalem, el III diumenge de Quaresma.

Acompanyats pel diaca Mn. Joan Carles Thomàs, una vintena de feligresos de diverses edats compartí la meditació “De la mort a la Resurrecció: experiència de la nostra vida”.
Malgrat la reducció d’assistència en un capvespre dominical prou hivernenc, els assistents gaudiren cantant, pregant i compartint les inquietuds parroquials.

Campanyes