Aquests darrers mesos, d’ençà de la cinquantena de Pasqua, s’ha duit a terme a la Parròquia de Santa Catalina Thomàs una recollida d’ulleres per entregar-les a la Fundació Bona Llum. Aquesta Fundació, des de l’any 1998, aglutina els esforços d’un bon grup d’oftalmòlegs i optometristes de Mallorca que, amb vocació assistencial, treballen al servei de la salut visual de les persones i els col·lectius més desfavorits, especialment a països en vies de desenvolupament. Un dels objectius d’aquesta Fundació solidària és evitar de manera preventiva el drama de la ceguesa, que en molts de casos és evitable, i també augmentar la qualitat de vida de persones i col·lectius que no tenen cobertura mèdica al Tercer Món.

La gent, una vegada més, ha estat generosa, i s’ha recollit una quantitat molt considerable d’ulleres que aquests dies ja s’ha fet arribar a la Fundació.

 

Campanyes