El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, clogué ahir el programa de reflexions quaresmals entorn de la figura de JESÚS AVUI, en el Santuari de la Bonanova de Palma. El Bisbe presidí l’Eucaristia i aprofità per saludar i compartir un refrigeri amb els feligresos del Santuari. El rector, Mn. Guillem Feliu, agraí en nom de tota la comunitat la reflexió i visita al Santuari.

Durant la seva intervenció, el Bisbe afirmà que Jesús “és un personatge del present, del passat i del futur, és un personatge de sempre” i cità la frase “Jesucrist ahir, avui i sempre” de la Carta als Hebreus.

“Jesús és viu i habita entre nosaltres”, digué el Bisbe, que també recordà la lectura de l’evangeli segons sant Mateu 16, 13-19, quan Jesús demanà als seus deixebles: «Qui diu la gent que és el Fill de l’home?». Ells respongueren : «Uns que Joan el Baptista, d’altres que Elies, Jeremies o un dels profetes». Ell els demanà: «I vosaltres, qui deis que som jo?». Simó Pere prengué la paraula i digué: «Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu». Jesús li respongué: «Benaurat tu, Simó, fill de Jonàs!, perquè això no t’ho ha revelat ni la carn ni la sang, sinó el meu Pare del cel. Ara jo et dic: Tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i el poder de l’infern no la derrotarà. Et donaré les claus del regne del cel; allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat en el cel». El Bisbe animà als assistents que es fessin a ells mateixos aquesta pregunta, com una confessió de Fe, afirmant que és important que la gràcia de la Fe “es desenvolupi en vosaltres i en tots els creients amb l’ajuda de Déu, i us condueixi a un coneixement més profund de la persona i del missatge de nostre Senyor Jesucrist”.

També, en relació amb l’evangeli segons sant Joan 15, 1-8, explicà el Bisbe: “heu de romandre units a Crist”, recordant les paraules: ” Jo som el cep vertader, i el meu Pare és el vinyater. Tota sarment que en mi no fa fruit, la talla, i tota la que fa fruit, la neteja, perquè en faci més. Vosaltres ja estau nets gràcies a la Paraula que us he anunciat. Restau en mi, com jo en vosaltres”. En aquest sentit, Mons. Taltavull afirmà que estar prop de Déu produeix “goig i alegria” i que aquesta felicitat ens permet superar les “situacions difícils”. I en aquest punt recordà el Manament: “Que us estimeu uns als altres com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics”. I, en acabar la seva intervenció, afirmà que l’Amor ha de ser precisament el resultat de la professió de Fe.

Campanyes