El passat 23 de febrer es va signar a la Casa de l’Església la renovació del conveni subscrit el 2018 pel Bisbat de Mallorca amb el segment d’Institucions Religioses de Banc Sabadell.

Aquesta renovació del conveni, signada per l’ecònom diocesà, Miquel Noguera, i pel director regional de Banc Sabadell, Tomeu Matemales, recull, entre altres coses, una sèrie de condicions financeres, serveis i avantatges que són d’aplicació a totes les parròquies, els col·legis i altres institucions dependents de la Diòcesi, incloent-hi també els sacerdots i religiosos d’aquesta.

Campanyes