Continuant amb el seu projecte de restauració, l’església de la Mare de Déu del Socors de Palma ha iniciat els treballs en el retaule de Santa Rita de Càssia, peça extraordinària, obra de Mateu Juan, que la realitzà entre 1715 i 1723. El pas del temps i la suma d’intervencions desafortunades fan necessari recuperar aquest espai emblemàtic dins el temple del Socors, per la profunda i popular devoció a la Santa Advocada d’impossibles.

Des del passat mes d’octubre de 2022 s’han realitzat obres de neteja i sanejament de la pedra de marès i del marbre a l’entorn de la capella, que presentaven eflorescències salines per problema d’antigues filtracions d’aigües, ja sanejades. Aquesta obra ha estat realitzada per l’empresa REFOART.

La restauració del conjunt escultòric (retaule, cambril i imatge) és a càrrec del taller mallorquí Es Taller, en les mans de Montserrat Dezcallar Sitjar, directora del projecte, i d’Elena Sáiz Santamaría. En una primera fase hi ha col·laborat la historiadora Aina Riutort.

El cambril o fornícula que custodia la imatge de la Santa és obra de 1758, d’autor desconegut, i ja n’ha conclòs la restauració. El retaule és en ple procés de restauració, i resten pendents la imatge de la Santa i el frontal d’altar.

La imatge de la Santa, talla policromada, és obra de 1758 atribuïda a Andreu Carbonell, que té altres obres en aquesta església i és autor del retaule major de l’església de la Mercè de Palma.

Una altra intervenció important és la recuperació del frontal d’altar, realitzat amb la tècnica d’estuc policromat, a la manera veneciana. Aquesta peça espectacular del segle XVIII, d’autor desconegut, es conserva en molt mal estat, i requereix un procés de restauració pacient i estudiat.

L’objectiu és que tota l’obra estigui conclosa el proper mes de maig per a poder celebrar la novena i festa de la Santa amb l’esplendor que requereix la tradició mallorquina en el culte i devoció a Santa Rita.

Els agustins del Socors duen dues dècades dedicats a la restauració de peces de destacat valor artístic i històric a l’església de la Mare de Déu del Socors, sense comptar amb ajudes oficials i confiant sempre en la generositat i el suport dels feels assidus al temple, que són testimonis de l’esforç singular que la comunitat fa per mantenir aquest temple amb la dignitat que requereix.

Els feels que ho desitgin poden fer la seva aportació econòmica amb transferència bancària al c/c del Banc Santander de l’església de la Mare de Déu del Socors (IBAN: ES84 0075 6821 2106 0065 0394), posant-hi com a concepte “Restauració retaule Santa Rita”).

Campanyes