Després dels mesos d’estiu, en què les visites al sepulcre de la beata Francinaina han tingut un caire més personal o familiar, amb l’arribada del mes d’octubre es comencen a organitzar els pelegrinatges col·lectius. Així, el diumenge dia 15, arribaven a Sencelles dos autocars i altres cotxes plens de feligresos de les parròquies de Santanyí, Calonge, Cala d’Or, s’Horta i s’Alqueria Blanca per venerar la Beata. Dirigia el romiatge el rector d’aquella Unitat Pastoral, mossèn Bartomeu Villalonga Moyà. Després de visitar el convent, celebraren l’Eucaristia a la capella que guarda el mateix sepulcre. Presidí la missa mossèn Josep Adrover Vallbona, rector de Sencelles i fill del poble de Calonge, el qual recordà que aquell mateix dia coincidia amb el trenta-quatrè aniversari de la benedicció de la capella nova i que fossin depositades les despulles de la Mare Fundadora en el sepulcre on és venerada.

Campanyes