En el matí d’avui, dimarts 28 de novembre de 2023, ha tingut lloc a la sala nova del Sínode al Vaticà, la trobada dels membres de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) amb el papa Francesc i els responsables del Dicasteri per al Clergat de la Santa Seu, una reunión en la qual ha participat el bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull.

Aquesta trobada ha servit per a donar compte del resultat de la visita apostòlica als seminaris espanyols que va tenir lloc en el primer trimestre de 2023. Els bisbes han mantingut una extensa conversa amb el Sant Pare sobre els seminaris i la formació necessària. Seguidament han rebut el document de treball elaborat pel Dicasteri per al Clergat.

La trobada ha començat a les 8 del matí amb un temps d’oració dirigit pel cardenal Cantalamessa, predicador de la Casa Pontifícia, qui va fer una meditació basada en l’esdeveniment de Pentecostes, sobre la necessitat i la importància de la trobada personal amb Jesucrist dels sacerdots i seminaristes. En el transcurs de la meditació, s’ha unit el papa Francesc.

Després de la meditació, el president de la CEE, cardenal Omella, ha dirigit la salutació al Sant Pare agraint la invitació i la visita apostòlica realitzada. Immediatament després, ha començat un extens diàleg de més de dues hores amb el papa Francesc, centrat en la qüestió dels seminaris. S’han abordat temes com la formació en els seminaris, l’experiència pastoral dels seminaristes, o la importància de les diverses dimensions de la formació (pastoral, espiritual, teològica, humana, etc.).

Conclusions del document de treball

Després ha tingut lloc la reunió amb els membres del Dicasteri que han traslladat als bisbes espanyols les conclusions del document de treball. Els membres del Dicasteri han assenyalat els accents importants que el text per a la formació dels seminaristes, aprovat per la Conferència Episcopal, ja recull, i en el que s’ha d’insistir d’ara endavant.

A partir del text, s’ha iniciat un diàleg entre els bisbes espanyols i els membres del Dicasteri per a poder desenvolupar les esmentades recomanacions, que tenen com a objectiu formar sacerdots missioners per a una Església en sortida. Com a bisbe referent per a aquest procés de discerniment i impuls de la formació en els seminaris, s’ha nomenat Mons. Jesús Vidal, president de la Subcomissió Episcopal per als Seminaris.

El document de treball ha destacat alguns dels criteris que assenyala la «Ràtio fundamentalis» dels seminaris espanyols que porta per títol “Formar pastors missioners”. El document requereix que, en els pròxims anys, s’afronti aquest projecte amb flexibilitat, sense rigors, adaptant a les circumstàncies de cada província eclesiàstica, diòcesi, etc. Els responsables del Dicasteri han manifestat la seva disponibilitat a col·laborar amb el desenvolupament d’aquestes mesures en les diverses diòcesis i seminaris.

Els seminaris espanyols

A Espanya hi ha erigits 86 seminaris, distribuïts en diverses cases de formació. Hi ha un seminari interdiocesà a Catalunya, 14 seminaris que acullen a les seves cases de formació a seminaristes d’altres diòcesis, i 40 seminaris que acullen als seus propis seminaristes. D’aquests 40, 29 són de les diocesis i 15 són seminaris Redemptoris Mater. Hi ha també una comunitat de formació d’una realitat eclesial d’àmbit diocesà.

Campanyes