El dimarts 29 de novembre, a l’Oratori de Sant Felip Neri de Palma, es reuniren els Animadors de Fe dels Agrupaments que formen part del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, convocats pel Consiliari General, P. Antoni Cañellas CO, i l’Equip de Fe. També hi assistiren representants de l’Equip de Comissaris, de la Fundació Maria Ferret i de l’Aplec Scout.

Després d’una pregària centrada en la necessitat de ser llum del món, es va tractar el tema de l’organització de l’acte d’encesa de la Llum de la Pau, que tindrà lloc el proper 17 de desembre, a les 10 h a la capella del Seminari Nou. En aquest acte es reparteix la Llum de Betlem a tots els Agrupaments perquè la facin arribar als seus àmbits d’actuació. Com cada any, la cerimònia serà presidida pel Bisbe Sebastià.

També s’acordà mantenir reunions trimestrals dels Animadors, per tal de treballar conjuntament el tema de l’Espiritualitat/Fe, un dels eixos fonamentals de l’Escoltisme. La trobada acabà amb un sopar al mateix Oratori.

Campanyes