Durant els dies 4 i 5 de juliol se celebra a Menorca la reunió de la Província eclesiàstica Valentina, presidida pel cardenal arquebisbe de València, Mons. Antonio Cañizares, en la qual participen els seus bisbes auxiliars, Mons. Javier Salinas i Mons. Vicent Juan, i els bisbes de Sogorb-Castelló, Mons. Casimiro López, d’Oriola-Alacant, Mons. José Ignacio Munilla, de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, d’Eivissa, Mons. Vicent Ribas, i l’administrador diocesà de Menorca, Mn. Gerard Villalonga.

Ordinàriament se celebren tres reunions d’aquesta casta a l’any, dues a València i una altra en alguna de les seus de les diòcesis de la Província eclesiàstica. El seu objectiu és tractar de temes que afecten la pastoral de conjunt de les distintes diòcesis, de manera que pugui arribar-se a acord que reforcin la comunió entre diòcesis properes o limítrofes.

Són dies, a més, en què s’afavoreix la pregària en comú i el diàleg mitjançant la convivència entre els bisbes, els quals també poden conèixer millor la presència de l’Església a la diòcesi amfitriona de cada trobada, en aquest cas, Menorca.

Els bisbes han visitat els Santuaris de la Mare de Déu de Gràcia i de la Mare de Déu del Toro, la Catedral, on han celebrat l’Eucaristia dos dies, la Parròquia de Santa Maria de Maó, on han pogut escoltar l’orgue monumental, i han pogut també contemplar paisatges marítims i interiors d’una gran bellesa natural.

Els temes objecte de reflexió per part dels bisbes han estat la defensa de la vida davant les propostes legislatives, estudiant un document de manifestació de voluntats anticipades, que es podria difondre entre els fidels de la Província.

També s’ha deixat un espai de temps per al diàleg sobre la valoració de la situació social en l’actualitat.

A més, s’ha aprofundit sobre la presència de l’Església a través dels sagraments i la posició dels pares joves davant el matrimoni i el bateig dels fills.

Finalment, s’està tractant també sobre la situació de l’ensenyament religiós escolar, una volta entrada en vigor la LOMCE, amb les distintes adaptacions a las Comunitats autònomes de València i de les Illes Balears.

Vora les parròquies i comunitats es constata que els col·legis catòlics, siguin diocesans o de titularitat religiosa, tenen un paper molt important com a focus d’evangelització.

Campanyes