El dissabte 26 de març va tenir lloc una reunió de tots els agents de Pastoral de l’Arxiprestat Tramuntana-Ponent amb l’objectiu de compartir les seves experiències i vivències pastorals. La trobada va ser presidida pel Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull. La reunió va consistir en una taula rodona en la qual es van treballar les diferents àrees de Pastoral com l’àrea de l’anunci, l’àrea de la celebració i l’àrea de l’acció caritativa.

La reunió va començar amb una exposició dels responsables d’aquestes àrees de les línies orientatives de la diòcesi i l’organigrama de cadascuna. Després d’un petit descans de germanor i convivència, es va continuar amb una posada en comú d’interrogants i preguntes, que van poder ser compartides i aclarides per Mons. Taltavull i els delegats d’aquestes àrees pastorals en una reunió encoratjadora i sinodal.

Campanyes