El passat dimecres 2 de febrer va tenir lloc al Palau Episcopal una reunió entre el bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull (en representació dels altres bisbes de les Illes, de Menorca i Eivissa i Formentera), els tres Delegats de les Illes, el Conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March i el Director General de Planificació, Toni Morante. El motiu d’aquesta reunió va ser compartir les inquietuds de l’Església envers a com quedarà l’assignatura de Religió Catòlica en el nou marc normatiu de la LOMLOE en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Campanyes