El passat diumenge 6 de febrer set catecúmens adults de la nostra diòcesi que han de rebre els tres sagraments de la iniciació cristiana aquesta Pasqua, acompanyats dels seus padrins i padrines, catequistes i familiars, es varen aplegar a la Seu per a participar en el ritu de l’elecció o inscripció dels noms, tal com indica el Ritual de la iniciació cristiana dels adults.

Tot just en començar la Quaresma se celebra aquest ritu per mitjà del qual, l’Església, després d’escoltar el testimoni dels padrins i dels catequistes i de confirmar els catecúmens la seva voluntat de rebre els sagraments, determina si la seva preparació és suficient i, per tant, poden accedir a la recepció dels dits sagraments. Una celebració amb la qual es posa fi a la llarga instrucció de l’enteniment i del cor que els catecúmens han seguit durant molts de mesos, constituint d’aquesta manera el punt central d’una atenta sol·licitud de l’Església envers ells.

Després de l’elecció, els catecúmens foren animats a seguir el Crist amb més generositat i a preparar-se intensament per a rebre els tres sagraments de la iniciació cristiana.

Campanyes