Responsables de distintes confessions signaren ahir, 15 de febrer de 2023, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, una Declaració Interreligiosa sobre la dignitat de la vida humana. Signaren la Declaració el Dr. Mohamed Ajana, secretari de la Comissió Islàmica d’Espanya, Mons. Bessarion, metropolita de l’Església ortodoxa del Patriarcat Ecumènic, Mons. Timotei, de l’Esglesia ortodoxa del Patriarcat de Romania, Rvd. Andrey Kordochkin, Església ortodoxa del Patriarcat de Moscou, Mons. Carlos López, Església Espanyola Reformada Episcopal, Sra. Carolina Bueno, secretària executiva de la Federació d’Entitats Evangèliques d’Espanya, i Mons. Francisco César García Magán, secretari general de la CEE.

Aquesta Declaració es presentarà als tres poders de l’Estat espanyol; el Legislatiu, l’Executiu i el Judicial.

Declaració Interreligiosa sobre la dignitat de la vida humana

(text íntegre)

Des del respecte als representants dels tres poders de l’Estat espanyol, Legislatiu, Executiu i Judicial; des del reconeixement de la seva legitimitat democràtica com a servidors públics per a dictar lleis, administrar justícia i exercir el poder delegat en representació de la sobirania popular; no posant en dubte que treballen en bona consciència i de bona fe pel bé comú; els sota signants desitjam manifestar el que segueix:

  • Que, com a representants de les principals confessions religioses: Comissió Islàmica d’Espanya, Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE), Església Ortodoxa del Patriarcat Ecumènic, Església Ortodoxa del Patriarcat de Romania, Església Ortodoxa del Patriarcat de Moscou, Església Espanyola Reformada Episcopal (IERE) i Església Catòlica, observam amb preocupació creixent com de fa dècades, al nostre país, es van promovent i aprovant lleis en les quals, en alguns casos, la vida humana resta greument desprotegida, legislant no sols en contra dels principis del Creador, sinó també contra el més essencial dels drets humans: el dret a la vida.
  • Que la vida és un do de Déu per al conjunt de la creació i de la humanitat.
  • Que la dignitat humana no depèn de les seves circumstàncies vitals ni del consens social, sinó que és una qualitat intrínseca de tot ésser humà, els drets del qual han de ser respectats sempre.
  • Que tota vida humana, per tant, en la seva inviolable dignitat, ha de ser protegida des del principi fins a la fi.
  • Que el respecte a la dignitat de la vida de tot ésser humà i els seus drets fonamentals, especialment dels més febles, són signes del progrés i la prosperitat d’una societat i no pot considerar-se que el dit respecte sigui un retrocés o que sigui contrari a la llibertat.
  • Que comprenem que hi ha situacions complexes, d’aparents conflictes de drets, que són difícils de resoldre; però entenem que profunds dilemes ètics i morals no es poden resoldre de forma genèrica amb el sacrifici d’un dels drets fonamentals afectats (en aquest cas, el dret a la vida) fent prevaler l’altre.

Per tot això, com a representants pertanyents a confessions religioses distintes però units en la defensa de la vida, de la dignitat humana i dels drets humans -especialment dels més vulnerables-, pregam als nostres fidels, la societat en general i la comunitat política, que reflexionin una vegada més i assumeixin el compromís de cooperar i treballar plegats perquè tota vida humana sigui protegida i custodiada com un do de Déu, dotat de la més alta dignitat.

Campanyes