El 1645 Sineu escollí per patró sant Marc Evangelista i enguany se n’ha celebrat la 377a edició amb tota solemnitat. L’Ofici va ser presidit pel bisbe Mons. Sebastià Taltavull amb la concelebració de quatre preveres, els vicaris de la Unitat Pastoral, P. Antonio Velasco i P. Guillem Feliu, FMVD, i els preveres Mn. Guillem Feliu, exrector, i Mn. Carles Seguí, arxipreste. En l’homilia, el Bisbe, amb gran pedagogia, va explicar la gestació dels quatre evangelis, especialment l’evangeli de Sant Marc, convidant amb les últimes paraules de l’evangeli (Mc 16) a ser una Església que és enviada a donar testimoniatge de la vida, dels fets i de l’amor de Jesucrist en la nostra vida.

El ball de l’oferta, a càrrec de l’Agrupació Copeo de Sineu, va donar color a la celebració litúrgica i el Cor parroquial, dirigit per Álvaro Chaves, augmentà la solemnitat de l’Ofici, que congregà nombrosíssima concurrència.

Finalitzada la celebració i abans de la processó, s’interpretà l’Himne de Sineu (1930), obra del canonge Joan Rotger. També es va repartir entre la feligresia una reedició dels Goigs de sant Marc (1945) del prevere Miquel Bonnín.

Tot seguit s’inicià la processó de la relíquia de Sant Marc en què una representació de conradors de Sineu portà el Penó de Sant Marc, la Bandera del Centenari i el tabernacle amb la relíquia «ex ossibus» de l’Evangelista. Seguiren el recorregut de costum i s’aturaren davant el Monument del Centenari -el lleó-, on el batle Tomeu Mulet i el Bisbe realitzaren una ofrena en record de tots els sineuers traspassats.

Campanyes