Un any més, la Catedral de Mallorca es vestí de gala per celebrar la solemnitat del Corpus Christi. L’Eucaristia, presidida pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, i concelebrada pel Capítol i un bon nombre de preveres de la diòcesi, fou precedida per l’exposició del Santíssim i el cant de Vespres solemnes amb l’assistència d’un gran nombre de feels. La Capella de la Seu va cantar la Missa gregoriana de Angelis, alternant amb polifonia en la part de la schola  i en els cants d’ofertori i comunió, peces de la litúrgia pròpia de la festa, i també hi va participar amb diversos cants el cor Vermells de la Seu.

La diada del Corpus, que s’escau el dijous en què s’acompleixen deu dies de la Pasqua de Pentecosta o Pasqua Granada, és dedicada al misteri de l’Eucaristia. Per això és un dia en què es dona una importància especial a l’adoració del Santíssim, que és exposat a la custòdia.

Mons. Taltavull, en la seva homilia, va recordar que “a cada celebració de l’Eucaristia en feim memòria, record entranyable d’amor i d’acció de gràcies i ho proclamam en comunitat com a misteri de la nostra fe i deim: Anunciam la vostra mort, proclamam la vostra resurrecció, esperam el vostre retorn, Senyor Jesús! Aquesta és l’aclamació que fa viu el record, que actualitza la Memòria, que reconeix la presència real de Crist Ressuscitat entre nosaltres i manifesta amb convicció de fe l’esperança d’una vida per sempre en Déu, llum que il·lumina i dona confiança al nostre caminar d’avui.” I continuà: “Quan Jesús institueix l’Eucaristia en el darrer Sopar que fa amb els seus deixebles, «anticipa i implica el Sacrifici de la Creu i la victòria de la Resurrecció». Actualitzant aquest record i fent-ne memòria viva, ens demana «correspondre al seu do i representar-lo sacramentalment», que és el que avui una vegada més estam fent per encàrrec i voluntat de Jesús. Aquesta Memòria viva implica, tanmateix, no només el gest de partir el pa i donar-los a beure el vi, que són Jesús mateix fet aliment, sinó el gest que inclou el sentit de la seva entrega per amor fet servei, el gest que fa abans de rentar-los els peus. Amb això, JESÚS vol deixar ben clar que l’Eucaristia, el sagrament del seu Cos i la seva Sang és el Sagrament de la Caritat, i que no podem separar una realitat de l’altra”.

“Aquest és el motiu pel qual avui la nostra institució de Càritas proposa el compromís social de ser una Església samaritana, una Església en sortida que vol allargar la taula de l’Eucaristia -que és la taula de la fracció del pa, de partir, de repartir i compartira totes les situacions personals, familiars i socials que viuen la precarietat, l’exclusió i tants signes de vulnerabilitat que els impedeixen viure amb dignitat, gaudint d’una terra, d’un sostre i d’un treball decent”, va afirmar el Bisbe. A continuació va enumerar algunes de les xifres de la pobresa actual, com que 1 de cada 3 persones a Espanya no té prou ingressos per viure dignament; 1 de cada 4 persones estan en situació d’exclusió (són uns 11 milions de persones); o un 7% de la població espanyola no té cap ingrés.

Recordant la Declaració de Drets Humans i les paraules de Sant Pau VI que deia: «combatre la misèria i lluitar contra la injustícia és promoure al mateix temps el major benestar, el progrés humà i espiritual de totes les persones i per consegüent el Bé Comú de la humanitat», va recordar “el nostre compromís cristià, que compartim amb tantes persones de bona voluntat, amb les quals treballam per fer una societat millor, tal com l’entenem des de l’Eucaristia: tots entorn d’una mateixa taula de germans”.

En aquest sentit, el Bisbe va fer una crida a respondre “amb valentia”, com demana el papa Francesc, “a la por i la desesperació, a la falta de respecte i la violència, a la desigualtat i l’exclusió”. Per això, animà a dir “NO a una economia de l’exclusió, fruit d’una cultura del descart; NO a la nova idolatria dels doblers; NO a uns doblers que governen en lloc de servir, quan s’hauria d’anar sempre a una ètica a favor de la persona humana; NO a la desigualtat que genera violència; NO al predomini d’una cultura líquida que viu de l’aparença i privilegia les coses exteriors, immediates, visibles, ràpides, superficials, provisòries”. Al contrari, va afirmar que “hem de dir a una ètica que permeti crear un equilibri i un orde social més humà i més just, i que impedeixi la globalització de la indiferència”.

Per finalitzar la seva homilia, recordà el lema d’enguany de la Setmana de Caritat «Tu hi tens molt a veure», un eslògan -va dir- “que demana la implicació de tothom en la causa d’ajuda als més pobres i a la lluita contra la desigualtat i contra tot allò que deteriora les relacions humanes i destrueix els vincles de la fraternitat i de l’amistat política i social.”

Finalitzada la missa, membres de la junta de l’Associació de Confraries de Palma van portar la lledànía a les portes de la Catedral per iniciar la processó que encapçalaven els genets de la Policia Muntada, els Tamborers de la Sala, Cossiers i Cavallets de l’Escola de Música i Dansa de Mallorca i un grup de pageses. Els seguien tres representants de cada confraria, cadascuna amb el seu estendard i dos bàculs. Després, una representació de l’Adoració Nocturna i dels carmelites seglars de Mallorca. A continuació els nins i nines dels Vermells de la Seu i, precedint el clergat, les insígnies basilicals de la Seu, el tintinacle i el conopeu. La sortida de la custòdia amb Jesús Sagramentat va ser rebuda per la Banda Municipal de Música, amb el tema eucarístic Cantemos al amor de los amores, corejat per persones que esperaven davant el portal major.

La processó, que va recórrer els carrers del Mirador, Palau, Sant Pere Nolasc, Morey, plaça de Santa Eulàlia, Cadena, Cort, Palau Reial i tornada a la Seu, va ser presidida per Mons. Sebastiá Taltavull, al qual va seguir un nombrós grup de fidels durant tot el seu recorregut, amb multitudinari acompanyament.

Campanyes