En el marc de la festa patronal de Santa Margalida, just abans d’acabar la cerimònia religiosa, el Sr. Batle, Nicolau Cañellas, prengué la paraula per a comunicar a la població la decisió que havia pres el consistori de fer entrega a la parròquia de la imatge titular de l’ermita de Son Seguí (s. XVII), que el nou propietari, Sr. Fabian Pictet, de Suïssa, cedia voluntàriament a la vila de Santa Maria del Camí.

Feu entrega de la imatge sacra al Sr. Bisbe, que presidí la celebració, l’antic rector de la vila, Mn. Pere Rosselló Far (1982-2011), acompanyat de membres del Consistori Municipal.

D’aleshores ençà, la imatge quedarà custodiada a un indret de la Parròquia, on assenyali la Delegació de Patrimoni Cultural del Bisbat de Mallorca, i cada any el dia del pancaritat serà traslladada processionalment a l’ermita de Son Seguí.

Campanyes