Càritas Mallorca s’ha sumat a la proposta impulsada per la Plataforma “Esenciales” per a posar en marxa una iniciativa legislativa popular. La intenció és reunir 500.000 firmes (s’està a punt d’arribar-hi) per tocar a la porta del Congrés i demanar als diputats, que, en aquest cas, modifiquin la Disposició Transitòria Primera de la Llei orgànica 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

El que es demana amb aquesta modificació és que es realitzi una regularització extraordinària de persones immigrants, en concret: que el Govern Central mitjançant Reial decret, estableixi, en el termini de 6 mesos, un procediment per a la regularització dels estrangers que es trobassin en territori espanyol abans del dia 1r de novembre de 2021.

Són persones que ja formen part de la societat i contribueixen a enriquir-la. Treballen i paguen imposts. No obstant això, els seus drets no estan reconeguts.

Les vies per a obtenir una autorització de residència i/o treball no són senzilles. I una vegada obtingudes, és fàcil que aquestes persones la perdin. Quan això ocorre, es troben en situació administrativa irregular. I això implica no poder obrir un compte bancari, signar un contracte de treball, llogar un habitatge o anar al metge.

Si vols signar i conèixer més sobre la iniciativa legislativa, pots anar a www.caritasmallorca.org o a esenciales.info.

Campanyes