Avui dissabtefesta de la Transfiguració del Senyor, a les 11 hores, a la Catedral de Mallorca, el bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha ordenat diaques tres seminaristes de la Diòcesi de Mallorca.

Es tracta de Pere Antoni Amer Canyelles, de 26 anysJoan Bausá Puigserver, que té 27 anysJuan Peregrino Ndong Asumu Mikue, de 37 anys.

Tots tres han finalitzat l’itinerari de formació que els capacita per a poder ser sacerdots. Cal abans però, tal com mana el dret canònic, que siguin ordenats diaques i exerceixin aquest ministeri durant un període de com a mínim, sis mesos.

Pere Antoni Amer, natural de Pòrtol (Mallorca),va entrar al Seminari de Mallorca fa vuit anys, on ha cursat els estudis de Filosofia i Teologia pertinents. Actualment està destinat a la Unitat Pastoral de la Costa de Calvià. 

Juan Peregrino Ndong Asumu Mikue és de Guinea Equatorial, concretament de NiefangVa començar els seus estudis el 2010 al seu país, i després d’una interrupció, els va reprendre a Madrid. Ara fa tres anys que està al Seminari de Mallorca i presta els seus serveis a la Unitat Pastoral de la Vall de Sóller.

Joan Bausá Puigserver va néixer a Palma. Va estudiar Filosofia a Pamplona i en tornar, va entrar fa cinc anys al Seminari de Mallorca. Està destinat a les parròquies de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu (Inca i municipis del voltant).

Celebració a la Seu

 La celebració, que ha estat presidida per Mons. Sebastià Taltavull i concelebrada per el degà de la Seu, Mn. Teodor Suau i el rector del Seminari, Mn. Francesc Vicens, ha començat amb l’elecció dels candidats i les seves promeses. Entre d’altres, exercir amb humilitat i amb amor el ministeri dels diaques, com a bons col·laboradors de l’orde sacerdotal i en bé del poble cristià”. 

Després de les lletanies, amb els candidats postrats a terra, símbol de total disponibilitat,arriba el moment central de la celebració. El Sr.Bisbe imposa les mans als escollits, tal com feren els apòstols, mentre diu la pregària d’ordenació. Després els nous diaques són revestits amb les vestidures pròpies del seu orde: l’estola en forma diaconal i la dalmàtica. 

Els nous diaques, ja revestits amb l’estola i la dalmàticareben el llibre dels Evangelis per proclamar la Bona Nova de Crist. Amb l’abraçada de pau del Bisbe i dels diaques conclou aquest ritu. “Els nous diaques han entrat al servei de la comunitat cristiana.

A continuació, i per primera vegada com a diaques, ja han pogut exercir el seu ministeri en la litúrgia eucarística assistint el Bisbe, preparant l’altar i distribuint la comunió entre els fidels assistents a la celebració. 

Homilia del Bisbe

Durant la seva homilia, Mons. Sebastià Taltavull s’ha dirigit als tres candidats:

“Avui, estimats Pere Antoni, Joan i Juan, en l’ordenació diaconal, iniciau un itinerari en el qual la contemplació de Jesús, l’enamorament de la seva persona, el seguiment incondicional i la transfiguració progressiva d’ell en cadascú de vosaltres és el secret de les vostres vides. No ha de ser aquesta la vostra, una escalada cap el poder, un ascens per adquirir èxit i prestigi humà, un pretext per viure una llibertat mal entesa només a partir d’allò cadascú desitja o pretén egoísticament aconseguirÉs la decisió per al servei humil per amor, com ho va fer Crist. Per això, lvida de celibat -és a dir- d’entrega total a Crist i a l’Església amb un amor indivís i universal no té altre raó de ser que la configuració amb ell, la seva transfiguració realitzada en cadascuna de les vostres persones mitjançant una amistat personal amb ell, que us durà a una amistat transparent amb totes les altres persones.”

D’aquí, ha dit el Bisbe “l’exercici de la caritat, que no és pura solidaritat, sinó amor com el de Crist, que és oblatiu i de total entrega, fins a donar a vida, quan ell mateix el defineix dient que no hi ha amor més gran que aquest. Respecte d’això en fareu promesa quan us faci aquesta pregunta: «Vosaltres que estau decidits a viure en el celibat, ¿voleu observar aquest propòsit durant tota la vida, com a signe de la vostra consagració a Crist per causa del Regne del cel, al servei de Déu i dels homes?» (del Ritual d’ordes).”

“Aquesta opció de vida té sentit quan feim de l’Evangeli el full de ruta per al caminar de cada dia” ha afirmat Mons. Taltavull.Per exercir amb humilitat i amb amor el ministeri dels diaques com a bons col·laboradors de l’orde sacerdotal i en bé del poble cristià, necessitau que en el vostre nou estat de vida mantingueu i augmenteu l’esperit d’oració, sempre amb la voluntat de seguir la invitació que avui hem escoltat d’aquella veu que apareix en el moment central del relat de la transfiguració: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit: escolteu-lo» (2ª lectura i evangeli). Aquesta és la perenne actitud del creient: posar-se sempre a l’escolta de Jesús, que parla. Aquesta és la font de la pregària i de tota acció social i caritativa, font d’on haureu d’anar a beure sempre perquè, com diu el papa Francesc, «amb l’amic parlam, compartim les coses mes secretes. Amb Jesús també conversam. La pregària és un desafiament i una aventura. I quina aventura! Permet que el coneguem cada vegada més, entrem en la seva espessor i cresquem en una unió cada vegada més forta. La pregària ens permet d’explicar-li tot el que ens passa i quedam confiats e es seus braços, i a mateix temps ens regala instants de preciosa intimitat i afecte, què Jesús vessa en nosaltres la seva pròpia vida» (ChV,155). Estimats Pere Antoni, Joan i Juan, no priveu d’aquesta amistat la vostra joventut!”

“Us enganyaria -ha continuat el Bisbe- si al vostre ministeri diaconal i futur presbiteral hi posàs un altre fonament. Moltes vegades fallam i ens equivocam i és precisament quan fonamentam la nostra vida de consagrats en realitats humanes efímeres, subjugades a ideologies que desdibuixen la dignitat humana o atractius que miren el propi plaer, interessos econòmics o benestar personal, reduint el temps al que ens hem consagrat a la mínima expressió. La unitat i identificació constant amb Jesús ens allibera de tot això i fa que tot el temps, atenció, treball, esforç… sigui orientat a ell i, des d’ell, a tots els altres als qui hem de servir, estimar i oferir la nostra vida.”

Mons. Taltavull ha acabat dient: “Un cristià, i molt més un diaca, un prevere, un bisbe, hem d’experimentar des dels sagraments rebutsuna unitat constant amb Jesúsfins a poder dir com sant Pau, tan enamorat d’ell i identificat amb ell: «Ja no som jo qui visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20). Per a vosaltres, estimats Pere Antoni, Joan i Juan, el diaconat que exercireu ara durant uns mesos és un pas en el camí cap el sacerdoci. Deixau que Jesús camini amb vosaltres i, com aquells deixebles que anaven cap a Emmaús, escoltau-lo i que, en la pregària, la reflexió i l’estudi, us expliqui el sentit de les Escriptures, a la vegada que deixau que us inflami el cor d’aquell amor que farà que el doneu a conèixer amb la vostra paraula quan la prediqueu i amb el vostre testimoni de vida quan actueu. Podeu estar segurs -confieu-hi plenament- que la trobada amb ell us haurà transfigurat, i tothom podrà veure en vosaltres el seu rostre atractiu i lluminós. Que així sia!.”

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes