El dissabte 19 de març, l’Església celebra la solemnitat de sant Josep, patró de l’Església universal.

L’església de Santa Teresa de Jesús (Carmelites Descalces) acollirà els cultes organitzats en honor al Nostre Pare i Senyor Sant Josep.

El Tridu es desenvoluparà els dies 17, 18 i 19 de març amb l’horari següent:

Dia 17 a vespre:
A les 18 h. Rosari i exercici del Tridu.
A les 18,30h. Sant Sacrifici de la Missa. Hi predicarà Mn. Alessandro Borraccia, pvre. Director espiritual i professor del Seminari Diocesà de Roma.

Dia 18 a vespre:
A les 17,30h. Solemnes Primeres Vespres de Sant Josep cantades en to gregorià presidides pel predicador del Tridu.
A les 18 h. Rosari i exercici del Tridu.
A les 18,30h. Sant Sacrifici de la Missa.

Dia 19 de matí: conclusió del Tridu.
A les 8h. Missa solemne cantada.

Campanyes