El dijous 27 d’abril, els animadors de distints grups de les parròquies de ciutat i viles es reuniren a sa Pobla per profunditzar en els temes del present curs, repassant-los amb un conjunt de diapositives que havia preparat el consiliari, Mn. Miquel Mulet.

La presidenta, Catalina Moll, obrí la jornada en el centre parroquial, saludant els presents i desitjant que el treball a realitzar redundàs en bé del moviment. En el descans, els animadors i responsables de Vida Creixent a sa Pobla prepararen un aperitiu a la plaça, que serví per a tastar les bones viandes de la vila. En acabar la darrera part de la reunió de treball, clarificant les preguntes que es feren, es pogué visionar el vídeo sobre la festa dels patrons, sant Simeó i santa Anna, que es va celebrar a la parròquia de Pollença, el 2 de febrer.

L’Eucaristia se celebrà com a centre de la presència de Jesús que ens acompanya, i animada amb els cants del grup de Sant Sebastià. I l’arròs pobler també es feu present en el dinar com a final dels actes de la diada. L’himne de Vida Creixent, cantat amb convicció i alegria, posà fi a la trobada.

Campanyes