El passat diumenge, dia 26 de febrer, va tenir lloc al Santuari de Lluc la trobada de confraries de Mallorca. Aquest encontre, que es fa des de fa deu anys, està organitzat pel Secretariat Diocesà de formació i acompanyament de confraries i obreries amb dues finalitats, la confraternització i l’oració.  

Comença la Quaresma i el confrare, com a catòlic, ho és tot l’any, però amb la Quaresma comença una etapa molt especial per a ell. Amb paraules del Bisbe Sebastià: “un temps de gràcia que se´ns concedeix i hem d’aprofitar, un camí necessari per refer la nostra vida i transmetre-la si és possible a qui ens envolta”. 

Després de la celebració de l’Eucaristia al Santuari, el Sr. Felio Bauzá, membre del Secretariat i president de la Confraria del Silenci de Monti-sion de Palma, pronuncià la conferència titulada “Ser cristiano en el S. XXI: amar y servir como actitud vital”. A continuació, Mons. Sebastià Taltavull dedicà unes paraules en forma de reflexió quaresmal per reconduir als confrares assistents a la veritable Quaresma, al seu sentit litúrgic, perquè no es desvïin cap a allò que no és. Precisament, la lectura de l’Evangeli segons sant Mateu (4, 1-11), oferí la possibilitat de tractar el tema de les temptacions. En una dinàmica oberta a la participació de tots els assistents, aquests aportaren les seves reflexions pròpies sobre aquestes temptacions que hem de vèncer: la temptació de voler ser més que els altres i imposar les idees pròpies, la temptació del poder, la temptació de voler-ho abandonar tot davant les dificultats, la temptació de callar i acotar el cap davant les injustícies o els abusos de poder, etc. 

Una diada que va donar el sus al camí quaresmal, que és continuïtat del treball que durant tot l’any realitzen tantes i tantes confraries arreu de Mallorca, treballant dins les seves respectives parròquies i en estreta col·laboració amb Càritas, Mans Unides i altres entitats d’ajuda al proïsme.  

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes