Petra ha estat el lloc elegit per celebrar-hi la trobada interfranciscana d’enguany. D’aquesta manera, el passat dia 29 d’abril s’hi aplegaren membres dels tres ordes seràfics establerts a Mallorca. Rebuts per la comunitat de framenors en el seu convent de Sant Bernardí, la jornada s’inicià amb un temps de pregària estructurada en dues parts. Primerament centrada en la coresponsabilitat de l’evangelització, atès el fet de trobar-se en el bressol del gran evangelitzador sant Juníper Serra.

Per altra part i aprofitant l’avinentesa de la Jornada d’Oració per les Vocacions, demanaren la gràcia de poder comptar amb nous membres que garanteixin les dimensions apostòliques i contemplatives de la família franciscana. Seguidament es dedicà un temps a recórrer els llocs juniperians de Petra, com són la plaça on s’aixeca el seu monument, la casa natal, el museu i, alguns, la parròquia de Sant Pere.

Entorn de migdia, s’organitzà una veritable caravana de cotxes que conduí els participants al santuari de la Mare de Déu de Bonany. Allà s’hi celebrà l’Eucaristia presidida per monsenyor Sebastià Ramis, TOR, bisbe emèrit de Huamachuco, i en la qual concelebraren framenors, framenors caputxins i germans del TOR. Cap a primeres hores del capvespre les immediacions del santuari semblaven un dia de pancaritat, escampant-se i mesclant-se, per aquí i per allà, les religioses, els religiosos i els terciaris per compartir el dinar. A les 15.30, convocats de bell nou a l’església del santuari, amb una pregària a la Mare de Déu, es donà per conclosa una jornada en què es refermaren els llaços de fraternitat entre els membres de la família interfranciscana mallorquina i en què regnà la mateixa alegria que tant propagava el Pare Sant Francesc d’Assís.

Campanyes