La Vigília Pasqual en la nit del Dissabte Sant al Diumenge és la part medul·lar del tridu pasqual de la Passió i Resurrecció de Crist, i consegüentment la culminació de l’any litúrgic. La vespra del Diumenge de Pasqua, precedit per la “mare de totes les vigílies”, com se la coneix popularment, és la part final del tridu, el qual va començar amb el sopar del Senyor, el Dijous Sant, i que va aconseguir el cim el divendres Sant amb la commemoració de la Passió de Jesús a la creu.

Si durant el dia del Dissabte Sant l’Església encara és de dol per la mort del Salvador, el vespre esclata d’alegria. Es realitza la benedicció del foc nou i de l’aigua, lectures, lletanies, la professió de fe i batejos de catecúmens. La celebració començà a l’exterior de la Catedral, on es beneí el foc nou, de les brases del qual s’encengué el Ciri Pasqual —Llum de Crist—, que efectivament simbolitza el mateix Crist ressuscitat.

Després de la processó d’entrada s’entona el Pregó pasqual, antic himne al·lusiu a la nit de Pasqua que parla de la glòria de la Resurrecció de Crist, que envoltarà tota la litúrgia d’aquesta nit. Després continua amb la Litúrgia de la Paraula, en què es proclamen set relats de l’Antic Testament al·lusius al pla salvífic de Déu, intercalats amb salms o càntics de l’Antic Testament i oracions conclusives després d’aquests.

Mons. Sebastià Taltavull, ha començat la seva la Homilia, fent l’anunci solemne «La Llum de Crist!» i tots hem respost -com si ens despertéssim- «Donem gràcies a Déu!». Una acció de gràcies que ens fa cantar «Joiosa llum santa que ens portes la glòria del Pare del cel immortal, Déu i salvador Jesucrist». El Bisbe ha incidit en el que s’ha escoltat en l’Evangeli, com Maria Magdalena i l’altra Maria, “atordides, escolten qui els diu: «No tingueu por, vosaltres. Sé que cercau Jesús, el crucificat. No hi és, aquí. Ha ressuscitat com ho havia predit. Veniu a veure el lloc on havia estat posat, i anau de seguida a dir als deixebles: Ha ressuscitat d’entre els morts i anirà davant vostre a Galilea; allà el veureu… ». Però lo més fort és l’experiència que elles tenen de Jesús mentre van de camí a anunciar-lo als deixebles. Jesús els surt al pas i les saluda dient: «Déu vos guard!». Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i l’adoraren. Llavors reben l’encàrrec de Jesús unit a que no tenguin por: «Anau a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allà em veuran»”.

“És a aquesta gran Galilea d’avui, -ha continuat el Bisbe- la nostra societat plurirreligiosa i multicultural, indiferent i agnòstica, laica i amb set de Déu, és a aquesta societat que ve Jesús i es presenta viu, ressuscitat. Ell, avui i aquí, entre nosaltres des del primer dia. I, de quina manera? Mirau com ho viu sant Pau i ho predica des del baptisme que hem rebut: «Pel baptisme hem estat sepultats en ell en la mort, perquè tal com Crist ha ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una vida nova»”.

Mons. Taltavull ha explicat que aquesta “és la projecció de la resurrecció cap a nosaltres, el canvi que Déu ens demana en la nostra vida i en tot allò on ella hi pot influir: «que emprenguem una vida nova». Això significa la victòria sobre la mort, sobre el pecat i sobre tot mal, la que fa que «visquem per Déu en Jesucrist». És la vida nova rebuda en el baptisme i que avui vespre recuperam de nou perquè renovam les promeses que vam fer. És la vida nova que rebran els qui seran batiats i s’associaran a la comunitat de l’Església per la seva fe en Jesucrist”. I més endavant concreta “El referent per emprendre una vida nova és Jesús, la seva vida, la seva forma de tractar la gent i especialment els més pobres, els seus gestos de proximitat, de tendresa, d’amabilitat, la seva coherència, la seva generositat quotidiana i senzilla, la seva entrega total per amor, en Ell tot és preciós i parla a la pròpia vida”.

Per acabar, el Bisbe ha desitjat que “Que els 50 dies que segueixen la festa de Pasqua siguin per a viure a fons aquesta presència del Ressuscitat en la vida de cadascú i, al mateix temps, com ho van ser les dones i els apòstols, siguem convençuts testimonis d’Ell enmig de la societat en la qual vivim, tant necessitada de l’amor de Déu a través nostre i de constants signes de vida i d’esperança en la resurrecció”.

Finalitzada la celebració, com s’acostuma, el cor de la Seu han cantat el Regina Caeli.

Campanyes