El dilluns 7 de març, Mons. Sebastià Taltavull visità el taller de Càritas de Peguera. Es va reunir amb les voluntàries, que li explicaren la història d’aquest taller i els projectes que desenvolupen.

El dimarts 8 de març, el Bisbe visità i dugué la comunió als malalts de Calvià. A continuació es va reunir amb els membres del Consell Interparroquial de Pastoral i Economia. Després d’un moment de pregària per la pau a Ucraïna, cada representant del consell va informar de les tasques que es duen a terme i es va fer un diàleg amb el Bisbe, per acabar amb un sopar compartit.

Campanyes