Entre les visites que està duent a terme el bisbe Mons. Sebastià Taltavull aquest mes a l’arxiprestat de Tramuntana-Ponent, la setmana passada va visitar la unitat pastoral d’Andratx.

El dia 23 es va reunir amb el Consell Parroquial del qual formen part les parròquies d’Andratx, Port d’Andratx, s’Arracó i les esglésies de Camp de Mar i Sant Elm. A continuació hi va haver un moment de pregària i una visita a l’oratori.

El dia 27 el Bisbe va anar a s’Arracó on, a més de veure el rector i els feligresos de la parròquia, es va trobar amb els infants del grup de catequesi per a la primera comunió. Acte seguit va presidir l’Eucaristia del diumenge a la parròquia del Port d’Andratx.

Campanyes