Mons. Sebastià Taltavull va realitzar el dia de la festivitat dels arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael, dijous 29 de setembre de 2022, la Visita Pastoral a la parròquia de la Stma. Trinitat de Palma.

En primer lloc, va visitar alguns dels malalts i gent gran de la parròquia en els seus domicilis per parlar amb ells i conèixer la seva realitat. A cadascú el va obsequiar amb una reproducció de la seva creu pectoral. Tots van quedar molt agraïts de la visita i de l’obsequi.

Seguidament, a l’església, Mons. Sebastià Taltavull va concelebrar l’Eucaristia amb el rector, Mn. Gabriel Ferrer, i va confirmar onze joves i adults que s’hi han estat preparant al llarg del curs anterior. Un d’ells també va rebre la comunió per primera vegada.

A l’homilia, el Sr. Bisbe va fer una reflexió sobre els àngels i la missió dels confirmats com a enviats a comunicar el missatge de Déu.

En acabar, va obsequiar cada confirmat amb una Bíblia per poder-la llegir i meditar al llarg de la seva vida.

Finalitzada la celebració, el Sr. Bisbe va voler saludar els feligresos que van participar en l’Eucaristia.

Per concloure la seva Visita Pastoral, es va reunir amb els membres del Consell Parroquial i aquells que col·laboren en les diferents activitats de la Comunitat. Després d’haver-ne escoltat les inquietuds i reflexionat sobre la importància de tenir esment de les diferents tasques de la Parròquia, els va obsequiar a tots amb una reproducció de la seva creu pectoral, fent-ne una explicació de la simbologia i el significat.

Campanyes