Amb motiu de les festes patronals de Sant Marc, el Bisbat de Mallorca obre el Convent Concepcionista-Palau de Sineu. A través de visites guiades prèviament concertades es podran visitar alguns espais del Palau-Convent. Amb les visites s’explicarà la feina de conservació, inventari i restauració que s’està duent a terme des de la Vicaria de Patrimoni Cultural del Bisbat de Mallorca amb col·laboració amb altres entitats, i també es podrà conèixer de més a prop l’evolució històrica d’aquest Bé d’Interès Cultural.

El dia d’avui, el Vicari Episcopal per al Patrimoni Cultural del Bisbat de Mallorca, Mn. Francesc Vicens i la tècnic en gestió del patrimoni cultural del Bisbat de Mallorca, Sandra A. Rebassa, han atès als mitjans de comunicació que han fet la visita.

Des del 2016, el Bisbat de Mallorca treballa en el Convent de la Concepció de Sineu per tal d’assegurar la seva conservació, tant des d’un àmbit cultual com cultural. És per aquest motiu que el 2021 s’activà un pla de conservació amb els objectius d’avaluar l’estat del bé, detallar les necessitats i programar les actuacions. Un equip multidisciplinari format per historiadores de l’art, arqueòlogues, conservadors i arquitectes tècnics, marcà les diferents fases a seguir, començant per una identificació, recollida d’informació i avaluació de l’estat de conservació -tant del bé immoble com dels béns mobles-; programant les actuacions necessàries -basades en criteris de valoració patrimonial i urgència-; i activant la divulgació amb l’obertura d’espais i la difusió del coneixement recollit.

Actualment, segueixen en actiu els treballs d’inventari de béns mobles, concretament amb la intervenció sobre la col·lecció d’etnografia; el manteniment dels espais exteriors i dependències agrícoles, el control i supressió de diferents plagues.

El Bisbat de Mallorca és plenament conscient de l’enorme interès que suscita la visita al Convent Concepcionista – Palau de Sineu, i, coherent amb els treballs que es porten a terme en el seu interior, s’oferiran visites per tal que la gent interessada pugui gaudir d’aquest bé patrimonial.

 

Campanyes