Divendres passat, 18 de març, el comerç emblemàtic La Filadora de Palma acollí una xerrada taller titulada “Vestes, teixits i patrons en la Setmana Santa de Palma”. Els assistents hi pogueren conèixer la història de les túniques dels penitents de l’època medieval fins a l’actualitat. Igualment pogueren conèixer de primera mà les teles i els elements propis de les confraries, interactuant-hi i observant-ne la caiguda, la textura i el color. La Filadora custodia en els seus fons un conjunt de productes antics que ja no es troben, com els capirots de cartó o els realitzats en xarpellera encolada, a més de ser un dels pocs comerços de la capital especialitzats en l’elaboració de túniques. Per tot això, esdevé una memòria viva de la Setmana Santa de Palma.

Les processons de Setmana Santa són celebracions religioses de caràcter popular de gran transcendència en tot l’àmbit hispànic. Cada lloc guarda una idiosincràsia particular, però és interessant observar-ne els punts comuns. Conèixer la història ens permet afrontar les dificultats del present amb més perspectiva i criteri.

Campanyes