Del dia 6 al 8 de març tengué lloc la XLIV Trobada de Santuaris al bisbat de Tortosa. El tema a treballar fou “Els laics en la pietat popular i els santuaris”.

Hi van participar una trentena d’agents de pastoral a les ponències, les celebracions a la Catedral de Tortosa i les visites al Reial Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut de Traiguera, Mare de Déu de l’Avellà i la parròquia de Ntra. Sra. de l’Assumpció a Catí, així com a les corresponents Hores Canòniques de pregària.

De Mallorca, hi assistiren Mn. Francesc Munar, rector de Campos, Mn. Llorenç Lladó, capellà de Son Espases, i Mn. Santiago Cortés, vicari d’Alcúdia.

 

Campanyes