Mesquida Tous, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 03/04/1860
Prev. 07/06/1884
Def. 19/07/1925
Fou ordenat prevere 07.06.1884 és germà de l’Anterior. Ordenat prevere fou nomenat Vicari de la parròquia de Santa Creu (13.07.1884). Essent el Capellà de les Monges Caputxines fou nomenat ecònom de Santa Creu durant dos anys i el seu germà Antoni el substituí a les Caputxines. BOBM 1925, 248. Darder M0466.