Mir Estaràs, Antoni

Tornar al llistat

Esporles, 01/01/1857
Prev. 25/03/1882
Def. 19/03/1934
Fou ordenat prevere dia 25.03.1882. Havia fet Títol de Patrimoni dia 29.08.1879. Exercia el ministeri en la parròquia nadiua quan dia 29.02.1896 el nomenaren Vicari de Santa Creu. Dia 01.06.1913 fou nomenat capellà de les Religioses Carmelites. Publicà diferent poesies a l’Heraldo de Cristo. BOBM 1934, 121. Darder M0514, HdC 1913, 74.