Mora Servera, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 12/12/1854
Prev. 10/03/1883
Def. 28/01/1931
Fou ordenat prevere dia 10.03.1883 Dia 14.10.1881 havia fet Títol de Patrimoni. Començà la vida ministerial en la parròquia nadiua fins que fou nomenat Capellà de Capdellà, d’on dia 06.05.1884 rn fou nomenat Vicari supernumerari. L’any 1886 fou nomenat Vicari de Porreres i hi esmerçà tota la vida. BOBM 1931, 38. Darder M0681.