Morey Pujadas, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1851
Prev. 17/03/1877
Def. 27/12/1928
Fou ordenat prevere dia 17.03.1877 Dia 12.01.1875 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercí el ministeri a Manacor, tenint cura de l’antic Convent dels PP.Dominics 1887-1890. 1891-1906. Vicari de Son Servera 1890-1891. Consiliari del Círcol d’Obrers Catòlics de Manacor. De 1906 a 1909 fou ecònom de Campanet, per retornar a Manacor, on morí. BOBM 1928, 626. Darder M0758