Morell Fuster, Baltasar

Tornar al llistat

Palma, 26/02/1984
Prev. 24/06/2018
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis primaris i secundaris anà a la UIB per fer els estudis de Dret durant els cursos 2002/2007. L’any 2012 entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Són anys que pastoralment ajudà a les parròquies que des del Seminari li assignaren: La Resurreció, Sant Francesc de Paula i la Vall de Sóller. L’any 2017 arribà a Inca com prediaca i hi fou ordenat Diaca dia 06.01.2018. Dia 24.06.2018 era ordenat prevere a la Seu, el dia següent rebia el nomenament de Vicari de la Unitat Pastoral d’Inca.