Mudoy Roca, Sebastià

Tornar al llistat

Santa Margalida, 01/01/1845
Prev. 21/09/1863
Def. 06/07/1911
Fou ordenat prevere dia 21.09.1863. Dia 29.04.1861 va fer Títol de Patrimoni per accedir als Ordres Majors. Esmerçà tots els anys del seu ministeri a Santa Margalida, on morí. BOBM 1911, 201. Darder M0792.