Mulet Ferriol, Jaume

Tornar al llistat

Sineu, 05/04/1899
Prev. 28/10/1923
Def. 07/11/1982
Fou ordenat prevere dia 28.10.1923. Participà en el Certamen amb els nº 712 i 713. Començà l’exercic ministerial com Vicari de Búger, fins que fou nomenat, 01.12.1927, Vicari in Capite de S’Horta (Felanitx), ecònom de Maria de la salut, Vicari de la parròquia ciutadana de la Soledat (1933) i en el mes d’Abril de 1936 fou nomenat Vicari de Sineu, restant-hi fins a la mort. BOBM 1983, 237. Darder M0803.