Mulet Ramis, Bartomeu

Tornar al llistat

Sineu, 13/09/1916
Prev. 14/06/1941
Def. 31/03/2008
Fou ordenat prevere dia 14.06.1941 Participà en el Certamen presentant els nº 714, 715, 716, 717 i 718. Son primer nomenament fou com organista de la parròquia sineuera (1941-1950) el 1950 fou nomenat encarregat del lloc de Ruberts fins l’any 1970, fundant allà el primer Teleclub de Mallorca. De 1970 a 1972 tingué el càrrec de Vicari de Sineu,cessant aquet any per jubilació canònica. Fou nomenat Cronista Oficial de Sineu. És ell soci nº 645 del BSAL. El 1980 va ser guardonat amb el premi Jaume I de l’Institut d’Estudis Catalans. El 1998 rebé la distinció “Prima d’Or de Sineu”l’any 2000 Medalla d’Honor del Consell de Mallorca, 2008 Fill Il·lustre de Sineu; 2016 li fou dedicat un carrer, en l’avinentesa del centenari de son naixement. Ha donat a la impremta: 1974 La Casa Mallorquina; 1977 La fira de Maig; 1979 Crónica de la visita que féu.... 1987 Història dels carrers i places de Sineu; L’Escut, la Bandera i el Palau; Botonadures mallorquines; Indumentària dels balladors dins el segle XVIIIè; 1990 Els teixits de seda mallorquina. La Manufactura popular de la seda des del s.XVI al XVIII; 1991 Es Fossar; És Coautor de 1991 Les rajoles policromes a Mallorca; 1994: La Capitalitat de Sineu s. XIII i XIV; 1995 La Crisi de la vila de Sineu s. XV; 1996 Sineu aixeca una nova església s. XVI; 1999 La vila de Sineu: Itinerari cultural i patrimonial; 2001 Ja està fet Simeu. BOBM 2008, 183 GEM XI, 242; XIX, 107; XXIII, 324. Darder M0812.