Obrador Bosch, Bartomeu

Tornar al llistat

Campos, 22/01/1857
Prev. 17/03/1877
Def. 10/07/1911
Fou ordenat prevere dia 17.03.1877. Dia 04.12.1873 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1979 rebé el càrrec de vicari supernumerari . De 1880 a 1890 fou Vicari de la parròquia i Rector de l’antic Convent de Mínims. Dia 22.06.1884 fou nomenat Director de les Terciàries Carmelites de Sebastiana Lladó i dia 09.06.1891 fou nomenat Confés ordinari de la nova Congregació de Missioneres dels Sagrats Cors. Gaudia d’una ben guanyada fama de sacerdot pietós i penitent. BOBM 1911, 202. Reus I, 223. Darder O0008.