Oliver Font, Joan

Tornar al llistat

Llubí, 03/08/1940
Prev. 20/06/1965
Def. 28/01/2021
A la vila de Llubí, Mn. Joan Oliver i Font obrí els ulls a la vida, doncs aquí va néixer dia 03.08.1940. Va anar a costura a Ca les Monges i d'allà passà a l'escola parroquial que hi havia just davant i començà a ajudar al Rector Martorell com escolanet. Perquè volia ser capellà començà a estudiar llatí amb el Vicari per examinar-se al Seminari, i així, en la tardor de 1953, entrava al Seminari nou, que fou beneït el primer diumenge de Novembre, afegint-se al darrer grup que havia fet el primer curs al Carrer dels Socors.

Era un al·lot quiet i estudiós, i curs rere curs completà els estudis eclesiàstics i fou ordenat prevere pel recentment arribat a Mallorca, el bisbe Rafael Alvarez Lara dia 20.06.1965.

Aquell mateix estiu va rebre el nomenament de Vicari per a la parròquia de Jesucrist Rei d'Inca, que aleshores era regentada pel prevere llubiner Rafel Cladera i Ramis (1923-1985). Compaginava la tasca parroquial en la barriada de passat Es Tren, amb les classes que donava al Col·legi Ramon Llull dels PP. Franciscans d'Inca. L'any 1968 va haver d'afegir a aquestes feines, la Vicaria in Capite de Biniamar.

De 1973 a 1976 va servir la parròquia palmesana de sant Jaume, per passar, en el mes de Gener de 1976, a la parròquia de sant Josep Obrer com Vicari i Arxiprest de la zona i on entre treball pastoral i docència a les Escoles i Filials d'Institut que la parròquia tenia, anava completant unes jornades que l'acompanyaven cap a una maduresa humana i espiritual que es manifestava en el viure de cada dia

L'any 1987 passà a la veïna parròquia de la Mare de Déu de la Soledat, on hi restarà fins l'any 1995. Són anys que també haurà de ser l'Arxiprest d'aquella zona i el 1990 fou nomenat membre del Col·legi de Consultors per a cinc anys. Feia trenta anys que Joan era capellà i pensà que aniria bé anar a la Universitat de Salamanca i fer un curs de reciclatge per veure el progrés de les ciències eclesiàstiques, i així ho va poder fer.

Retornat a Mallorca l'any 1996 fou enviat a la vall de Sóller com Rector solidari d'aquelles parròquies i Arxiprest de tota la zona, com també fou nomenat membre del Col·legi de Consultors per a cinc anys. Foren anys de molts treballs pastorals i materials, doncs els edificis també necessiten renovar-se periòdicament i la parròquia de sant Bartomeu i el seu orgue necessitaven ma de metge i el rector Oliver, amb senzillesa i constància, va saber ajuntar voluntats solleriques per dur endavant la tasca necessària.

L'any 2008 retornaria a Llubí i desitjava poder crear un redós familiar, doncs la salut de la germana Margalida, que l'havia acompanyat sempre a les tasques parroquials, s'havia afeblit greument; però de Llubí estant fou requerit per donar una ma a les parròquies de sa Pobla i Alcúdia. Així ho va fer l'any 2008, acceptant, el 2009, els càrrecs de Rector d'Alcúdia i Port, que regentà fins que el 2015 li arribà la jubilació canònica, seguint ajudant, fins que la salut ho permeté, a les parròquies de Muro i Santa Margalida. Aquests darrers mesos, amb rapidesa, la salut s'ha deteriorat de forma alarmant i dia 28.01.2021 fou cridat a l Casa del Pare.

Mn. Pere Fiol i Tornila
Cronista diocesà.