Pons Reus, Llorenç

Tornar al llistat

Lloseta, 21/11/1871
Prev. 03/04/1897
Def. 09/11/1954
Començats els estudis eclesiàstics feia Títol de Patrimoni, per accedir als Ordes Majors, dia 09.11.1895. Dia 03.04.1897 era ordenat prevere, restant a la vila ajudant al Vicari. Col·laborà amb Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Quan l’any 1913 la Vicaria fou erigida parròquia, rebé el nomenament de Vicari, càrrec que tingué fins el 1918, que tornà quedar com prevere Adscrit a la parròquia. Quan dia 18 d’Abril de 1947 celebrà les Noces d’Or Sacerdotals el poble li féu una bella festa i es recolliren diferents diners que foren gastats en l’adquisició del Sagrari que encara ara es emprat en la capella fonda de la parròquia. En diferents moments tingué cura de la Vicaria de Biniamar. L’Ajuntament donà el seu nom a un carrer: Carrer Rdo. Lorenzo Pons BOBM 1954, 559. Darder P0398.