Pou Bauzà, Antoni

Tornar al llistat

Petra, 18/03/1902
Prev. 18/12/1926
Def. 28/05/1989
Durant els anys d’estudis eclesiàstics participà en el Certamen amb el nº 866. Fou ordenat prevere dia 18.12.1926 tota la vida fou Vicari de la Petra. Tingué cura d’una agrupació folklòrica i d’un grup de teatre amb els quals bastí el Centre d’Acció Catòlica. BOBM 1989, 297. Darder P0444.